תקנון לגלישה באתר NoraDiamonds.com

תקנון האתר: 
גולשים יקרים/ות, 
 
הערה חשובה: 
אנו עושים את מירב המאמצים להביא לכם הגולשים את מירב המידע והנתונים המדויקים ביותר לתכשיטים אך קורה במציאות בשל שינויים שלא תלויים בנו וכפופים להרבה מאוד משתנים לפני ביצוע ההזמנה נציג ישוחח עם הלקוח טלפונית או בפגישה במשרד ויתאמו את הפרטים המדויקים לסגירת פרטי העיסקה ולכן המידע הקובע הוא בחנות פיזית במקום. 
כללי: 
1. תקנון זה מסדיר את היחסים המשפטיים והמסחריים בשימוש/גלישה שביןNoraDiamonds ו/או השם בעברית נורה דיימונדס טבעות אירוסין ותכשיטי יהלומים ו/או מפעילת האתר (להלן נורה דיימונדס מפעילת האתר) באמצעות אתר NoraDiamonds.com 
1א. תקנון זה מסדיר את היחסים המשפטיים והמסחריים בשימוש/גלישה שבין נורה יהלומים ותכשיטים ו/או מפעילת האת(להלן: NoraDiamonds ו/או נורה דיימונדס מפעילת האתר) באמצעות אתר www.NoraDiamonds.com (להלן: NoraDiamonds ו/או "האתר" ו/או "החנות" ו/או נורה דיימונדס) לבין לקוחותיו (להלן: "הלקוחות" ו/או "הלקוח) לבין גולשיו (להלן: "הגולשים" ו/או "הגולש") בכפוף לכללי תקנון זה והמפורט בו.
1.ב. כללי תקנון זה יחולו על כל שימוש /רכישה שיתבצעו באתר זה ויהוו את הבסיס החוקי והמשפטי לכל דבר ועניין בין הצדדים ולכן,הנכם מתבקשים לקרוא תקנון זה בעיון רב ובמלואו.
1.ג. גלישה ו/או רכישה ו/או קבלת מידע בין באמצעות האתר או בטלפון ו/או כל שירותים אחרים המוצעים ו/או מוצגים באתר מהווים את הסכמתך לכללים ולתנאים המפורטים בתקנון זה במידה ואינך מסכים לכללים ו/או לתנאים ו/או לחלק מהם הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.
1.ד. התקנון נכתב/נוסח בלשון זכר אך הכוונה גם לנקבה בכל המשתמע.
1.ה.נורה דיימונדס ,מפעילת האתר רשאית לעשות באתר ו/או בתוכן של האתר ו/או בתמונות של האתר ו/או במחירים של האתר מבלי כל הודעה מראש ולכן על המשתמשים האחריות לקרוא את כל תנאי השימוש באתר ולהתעדכן בטרם כניסתם ו/או שימוש כלשהו באתר.
1.ו. האתר מכיל תכנים, מחירים, מידע, תמונות, מסמכים, תעודות ועיצובים גרפיים, כל שימוש ,העתקה, פרשום שימוש בכל צורה שהיא אסורים ללא אישור בכתב ממפעילת האתר שרשאית לשנות ו/או להוסיף ו/או למחוק ללא כל הודעה מראש.
2. הזמנות באתר :
2.א. נורה דיימונדס הינה חנות/קטלוג אינטרנטי המאפשרת לגולשים לרכוש מוצרים ושירותים באינטרנט/ להתרשם מתמונות.
2.ב. על מנת שנוכל למלא אחר הצעתך לרכישת מוצר (להלן: "הזמנתך"),יש צורך שהמוצרים שהזמנת יימצאו במלאי חנות האתר. למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי,הרי שלעיתים מוצרים המוצגים באתר אזלו מהמלאי. במידה והמוצרים חסרים תשלח אליך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך שהזנת בזמן ההרשמה לאתר או באמצעות הטלפון. במקרה זה, נורה דיימונדס מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להגיש לך, במידה וישנה כזו – הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים במידה ותהייה מוכן לקבל את הצעתנו ,יהיה עליך לשלוח אלינו באמצעות הדואר האלקטרוני או בפקס אישור על הצעתך החדשה ויעודכנו פרטי הזמנתך מחדש במידה ותסרב ימחקו פרטי הזמנתך וכרטיס האשראי שלך לא יחויב.
2.ג. בכל כניסה למוצר באתר ובכל סוג של מכירה (להלן: "רכישה" ו/או "הזמנה") יש לבצע הרשמה: בחירת שם משתמש וסיסמא שם פרטי ושם משפחה , כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון עדכני,מספר טלפון נייד עדכני וזמין, מספר כרטיס אשראי,תוקף כרטיס האשראי, מספר תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי, מין ופרטים נוספים אם האתר ידרוש. מכאן הגולש ייחשב למבצע ההזמנה (להלן: "הלקוח"). על מנת להבטיח שההזמנה תתבצע במהירות וללא כל בעיה חשוב למסור פרטים נכונים ומדוייקים.
2.ד. לאחר אישור חברת האשראי על ביצוע הפעולה תקבלו הודעה על כך שההזמנה אושרה לתיבת הדואר האלקטרוני אך אין לראותה כהזמנה מחייבת את מפעילת האתר. מבצע ההזמנה יוכל לפנות לשירות הלקוחות נורה דיימונדס בטלפון 072-2555227 על מנת לשנות את פרטיי החיוב או לביצוע תשלומים במידה וחברת האשראי תחייב את נורה דיימונדס בעלות כלשהיא בגין שינויים אלו או בדחיית העסקה נורה דיימונדס שומרת לעצמה את הזכות ולחייב את הלקוח בגין עלויות אלו.
2.ה. במצב שלא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי יקבל מבצע ההזמנה הודעה טלפונית או לתיבת הדואר האלקטרוני שהזין באתר בעת ההרשמה. במידה ומבצע ההזמנה ירצה להשלים את ההזמנה יצור קשר טלפוני עם מפעילת האתר נורה דיימונדס להשלמת ההזמנה ולהסדרת אישור חברת האשראי או להמצאת אמצעי תשלום אחר שיהיה מקובל על מפעילת האתר נורה דיימונדס במידה ומבצע ההזמנה לא יצר קשר טלפוני להסדרת האישור או המשך ההזמנה עד 7 ימי עסקים מזמן קבלת ההודעה על סירוב חברת האשראי לביצוע ההזמנה/רכישה תהיה נורה דיימונדס פעילת האתר רשאית לבטל את ההזמנה וללא כל טענה מצד מבצע ההזמנה/רכישה.
2.ו. מועדי אספקה יחלו רק לאחר קבלת האישור מחברת כרטיסי האשראי.
2.ז. כרטיס אשראי שנמסר על ידי גולש/מבצע ההזמנה ויקבל סירוב של חברת כרטיסי האשראי הסירוב יהווה ראיה לביטול עסקה מבחינת האתר . הגולש יכול לפנות ולתקן את האישור לתשלום וזאת במידה והאתר יאשר את השינוי.
2.ח. במידה ומבצע ההזמנה נמנע מלמסור את פרטי כרטיס האשראי באתר ויבחר למסור באמצעות הטלפון יבחר באפשרות לנציג טלפוני וישאיר פרטים מספר טלפון,מספר טלפון נייד לחזרה מנציג החברה להדגיש כי מסירת הפרטים שמבצע ההזמנה נמנע מלמסור באתר ובחר למסור לנציג מפעילת האתר נורה דיימונדס ייחשב למבצע ההזמנה ובמקרה האמור יחלו מועדי האספקה רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה מחברת כרטיס האשראי. במידה ומבצע ההזמנה לא יצר קשר טלפוני להסדרת האישור או המשך ההזמנה עד 7 ימי עסקים מזמן קבלת ההודעה על סירוב חברת האשראי לביצוע ההזמנה/רכישה תהיה נורה דיימונדס פעילת האתר רשאית לבטל את ההזמנה וללא כל טענה מצד מבצע ההזמנה/רכישה. חשוב לציין כי לקוח/מבצע ההזמנה בחר את האפשרות להזמנה באמצעות נציג טלפוני יש צורך שהמוצרים שהזמנת יימצאו במלאי חנות האתר.
2.ט. תנאים לכשרות לשימוש ו/או גלישה באתר יחשבו (להלן: "גולש") ושימוש (להלן" "משתמש")באתר יתקיימו בעת מילויי התנאים: הגולש בעל תיבת דואר אלקטרונית ובעל כתובת במדינת ישראל,בעל כרטיס אשראי בתוקף והונפק במדינת ישראל,ובעת ההרשמה מסר פרטים מלאים ונכונים כנדרש,מעל גיל 18 וכשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והגולש מתחת לגיל 18 ונחשב לפי החוק קטין ו/או זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס יראו את שימושו וגלישתו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס.
2.י. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל"ז - 1977 ו/או בכל דין.
2.יא. כל המחירים באתר כוללים מע"מ כחוק.
3. משלוח מוצרים:
3.א. המוצרים השונים יסופקו באמצעות דואר ישראל או באמצעות חברת שליחים, מוצרים שיסופקו באמצעים אלו יישלחו בהתאם לזמן האספקה הנהוג ובכפוף לתנאים המקובלים אצלם.
3.ב. משלוח מוצרים ייחשב רק מרגע קבלת אישור העסקה מחברת האשראי.
3.ג. זמני אספקה ייחשבו כימי עסקים בלבד זאת אומרת מיום ראשון ועד יום חמישי(ימי חול בלבד), ימים שישי שבת וערבי חג וחגים לא ייחשבו כימי עסקים או כזמני אספקה.
3.ד. נורה דיימונדס לא תהיה אחראית לאיחור ו/או דחייה ו/או אי הספקה כתוצאה מכוח עליון ו/או כתוצאה מגורמים באינן בשליטתה לרבות השבתות ושביתות מכל סוג.
3.ה. מחיר המשלוח ו/או האריזות ו/או תעודות גמולוגיות ו/או תעודות ומסמכים להערכה לביטוח ו/ואו אינם נחשבים כחלק ממחיר המוצר/שירות אלא כתוספת לכיסויי למחיר המוצר אלא אם סוכם בעת העסקה אחרת ובכתב.
3.ו. נורה דיימונדס לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם למוצר או לחלק ממנו ממחדל ו/או תוצאה של מעשה בזמן הובלה והימצאות המוצר ברשות "רשות הדואר" ו/או "חברת שליחים" ו/או כל חברת משלוחים שנבחרה.
3.ז. במידה ובעת ההזמנה יימסרו פרטי זיהוי שגויים לא נוכל להבטיח שהמוצרים שהוזמנו יגיעו ללקוח,במקרה והמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שנמסרו על ידי הלקוח ו/או מבצע ההזמנה יחויב הלקוח בגין דמי טיפול ומשלוח ב- 10% מערך ההזמנה או מינימום 55 שקלים ,לכן אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
3.ח. במקרה של ביטול עסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 עד 14 ימי עסקים במקרה והלקוח כבר קיבל את המוצר דמי משלוח המוצר יהיה על חשבון הלקוח ומשלוח מאובטח ומבוטח כפי שיבחר אם באמצעות דואר ישראל או חברת שליחים אחרת.
3.ט. זמני אספקה ומשלוח מוצרים יחולו באמצעות דואר ישראל ועל פי כל התקנון המפורסם על ידי דואר ישראל ויבוצע משלוח באמצעות "שליח עד הבית" לרבות ישובים קהילתיים, כפרים וקיבוצים ובמקומות המפורטים ומקומות מסוימים המשלוח יגיע עד לסניף הדואר הקרוב והודעה על כך תשלח לממוען.
4. אספקת המוצרים:
4.א. המוצרים יסופקו לגולש בזמן ובמחיר שמוגדר ליד כל מוצר ומוצר בתוך דף המוצר.
4.ב. לגולש תינתן אפשרות לביצוע עצמאי וזאת רק בתיאום מראש ולפי הנחיות האתר בלבד.
4.ג. אספקת מוצר לבית הלקוח תגיע באריזה סגורה שעברה ביקורות מוקדמות לגבי תכולתה וטיב וכמות המוצרים שבתוכה ובמקרה בו לקוח יתלונן על אי קבלת מוצר שהגיע בחבילה סגורה הלקוח ייצור קשר מיד עם הנהלת האתר בכל דרך הנמצאת באתר על מנת שזו תפעל לאיתור הבעיה .
4.ד. חתימה ע קבלת החבילה תהווה אישור לקבלת המוצר,היה ומוצר יגיע כאשר הוא פגום בשל חבטה או סימן של נזק על החבילה אזי הרוכש יוכל לסרב לקבל את החבילה או להוגיע בו בעת להנהלת האתר כדי שזו תקבל החלטה אם לפתוח את החבילה טרם יחתום ויאשר את קבלתה בשלמותה.
5. תשלום:
5.א. התשלום מתבצע באמצעות כרטיס אשראי כאשר קיימת אפשרות לקנייה בתשלומים,בהתאם לגובה הקנייה ולפי שנקבע בתוך כל מוצר.
5.ב. פרטי ההזמנה וכרטיס האשראי מועברים באמצעות שרת מאובטח כאשר הם מוצפנים.
5.ג. כאשר תדרשו להזין פרטים רגישים סימן מנעול יופיע בתחתית הדפדפן בצידו הימני,סימן זה מאשר כי המידע המועבר אלינו מאובטח ומוצפן בטכנולוגיית SSL.
6. אישור הזמנה ומעקב משלוחים:
6.א. לאחר אישור ההזמנה וביצוע התשלום, תתקבל הודעה על אישור קבלת ההזמנה. בנוסף, תשלח לדואר האלקטרוני של הלקוח הודעה על תחילת הטיפול בהזמנה.
6.ב. ניתן לעקוב אחרי הטיפול בהזמנה באמצעות האזור האישי של הלקוח באתר .
6.ג. לאחר ביצוע המשלוח בפועל וקבלת אישור/מספר מדואר ישראל ישלח ללקוח על מנת שיוכל לבצע מעקב באמצעות אתר דואר ישראל אחר המשלוח.
7. החזרת מוצרים / ביטול עסקה ע"י הלקוח:
7.א. ניתן לבטל רכישת מוצרים בתוך 14 (ארבעה עשר) ימים מיום קבלתם לפי חוק הגנת הצרכן התשמ"א , כשהם ארוזים באריזתם המקורית ולא נפתחו כלל ולא נעשה בהם שימוש.עלות המשלוח לא תזוכה בכל מקרה.
7.ב. במידה ומוצר עומד בתנאי ההחזרה, החזר כספי / זיכוי יינתן על מחיר המוצר ששולם פחות דמי המשלוח והפחתה של 5% מעלות המוצר או 100 שקלים הנמוך מבניהם עפ"י הקבוע בחוק. ניתן לשלוח את המוצר באמצעות דואר שליחים או עם כל חברת שליחויות אחרת בלבד ומומלץ שיהיה מבוטח עלויות ומחירים ניתן לברר בסניף הדואר,לציין כי מחיר הביטוח למשלוח המוצר למען הסר ספק, אין החנות מקבלת מוצרים להחזרה / החלפה בדואר רגיל / דואר רשום.
7.ג. תוקף לביטול העסקה מצד הלקוח תיחשב מרגע קבלת מכתב רשום ובשיחה טלפונית מנציג האתר ורק אז יחלו להיחשב 14 ימי לביטול רכישת המוצרים.
7.ד. מוצר שהתקבל אצל הלקוח עם פגם כלשהוא או אי התאמה לא ייחשב הדבר כביטול מצד הלקוח ויוחזר על חשבון מפעילת האתר.
7.ה. החזרת מוצרים במצב שערכם ירד מכל סיבה שהיא וחלה הרעה וירידת ערך רשאית מפעילת האתר לתבוע את הרוכש בגין עלויות הנזק שנגרם.
7.ו. מקרים בהם יוצרו עבור הלקוח מוצרים "בהזמנה אישית" או הזמנה מיוחדת.
8. ביטול עסקה על ידי האתר:
האתר שומר לעצמו הזכות לבטל עסקה בהתקיים התנאים הבאים:
8.א. במקרה בו תימצא כל טעות ואו טעות אנוש בהגדרת המוצר , בפרטיו , מחיר או כל פרט בפרסום המוצר .
8.ב. האתר לפי שיקול דעתו הבלעדית ,זיהה רוכש כלקוח אסור שאינו לקוח פרטי או לקוח שאינו עומד בתנאי האתר.
8.ג. במקרה בו האתר או הנהלת האתר לא יאשרו עסקה עם גולש מסוים .
8.ד. במקים של מלחמות, כוח עליון,איבה או טרור המשבשים ומונעים את הרכישה,הזמנה ומשלוח.
8.ה. במידה ויודא למפעילת האתר על רכישה לא חוקית ולא עומדת בכללים ובתנאים לפי תקנון האתר.
8.ו. הודעה על ביטול העסקה תשלח לרוכש באמצעות הדואר האלקטרוני ,טלפון ובכתב כפי שנמסרו בעת ההרשמה לאתר.
9. אחריות:
9.א. זמן האחריות על כל מוצר מצוין בדף המוצר באתר ובחשבונית הרכישה.
9.ב. השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) לא תהיה לגולש או למזמין כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
9.ג. נורה דיימונדס לא תישא באחריות כלפי גורמים שאינם בשליטתה כגון חברות האחסון, בעיות גלישה באינטרנט, ו/או כל תקלות שיפריעו את השלמת רכישה או גלישה באתר.
9.ד. התמונות באתר הן להמחשה בלבד אך נורה דיימונדס פועלת רבות להביא את המוצרים הכי קרובים שניתן ובכלים העומדים לרשותה לנראים במציאות.
9.ה. נורה דיימונדס לא תישא בכל אחריות על קישוריות המובילות לאתר ולהיפך.
9.ו. נורה דיימונדס לא תישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המתפרסם באתרים שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים ו/או כל החלטה שתקבל ביחס למידע שהתפרסם באתר הינה באחריותך המלאה בלבד, נורה דיימונדס היינה מתחייבת כי פרטים המתפרסמים באתר יהיו מלאים ונכונים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיך ודרישותיך וכל כל שינוי הלקוח/המזמין יעודכן בהתאם.
9.ז. נורה דיימונדס לא תישא באחריות עקב שירותים הניתנים באתר שיופרעו ו/או יינתנו כסדרם ו/או בלי הפסקות ו/או יתקיימו בבטחה ו/או ללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי נורה דיימונדס ו/או מפני נזקים ו/או קלקולים ו/או תקלות ו/או כשלים ו/או בחומרה ו/או בתוכנה ו/או בקווי ובמערכות תקשורת ו/או אצל מי מספקיה.
10. זכויות יוצרים:
10.א. אין לפרסם,להעתיק,לשכפל ו/או להשתמש ו/או לערוך ו/או להציג בכל דרך שהיא במידע,תוכן,תמונות,לוגו,עיצוב וגרפיקה המוצגים באתר.
11. התחייבות הגולש:
11.א. הגולש מתחייב לנהוג בתום לב וביושר בעת הרכישה ואו ההזמנה כמו גם לאחר הרכישה והאספקה.
11.ב. הגולש מתחייב להודיע על כל טעות במשלוח המוצר שקיבל או אם קיבל מוצר אחר בטעות או אם קיבל יותר ממוצר אחד שהזמין .לדוגמא: אם הלקוח קיבל לביתו שתי חבילות במקום אחת שהזמין או חבילה אחרת שאיננה מיועדת לו . היה וטעות כזו תתגלה על ידי האתר מתחייב הלקוח לשלם בעבור המוצר את הסכום וערכו ביום אותו קיבל את המוצר וזאת לפי מחיר מחירון החנות והאתר ביום קבלת המוצר אליו בפועל.
12. הצהרת פרטיות:
אנו נעשה את המרב כדי להימנע מחשיפת פרטים אישיים של הגולשים, למעט אלו המוצגים בפרופיל המשתמש. המידע עשוי לשמש אותנו לטובת הגולשים, ולעולם לא יימסר לצד ג' כלשהו, למעט:
12.א. מצבים בהם החוק מחייב אותנו למסור את המידע.
12.ב. קיים חשד נגד המשתמש כי חיבל בזדון באתר או פגע בגולשים באתר וכיו"ב.
13. סמכות עניינית לשיפוט:
13.א. על האתר יחולו רק דיני וחוקי מדינת ישראל.
13.ב. רישומי המחשב של נורה יהלומים ותכשיטים בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות.
13.ג. כל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב בלבד.
13.ד. מפעילת האתר שומרת לעצמה הזכות לשנות תקנון זה ללא כל הודעה מוקדמת.


       חזרה לקטלוג טבעות אירוסין


למעבר לקטלוג תכשיטי יהלומים:
*כל המידע המוגש לעיל הינו כחלק מהשירות בלבד ומידע כללי בלבד ואינו פוטר מייעוץ מקצועי. 

תנו לצוות המקצועי שלנו ב- NoraDiamonds לייעץ ולסייע לכם מניסיונו המקצועי 

התקשרו לקבלת ייעוץ מיהלומן מומחה :0722555227